Υποχρεωτική η κάρτα υγείας αθλητή από 8 Οκτωβρίου – pellasports | Αθλητικά | pella sports – Ηλεκτρονική Αθλητική Εφημερίδα της Πέλλας | pellasports.gr – πελλα σπορτς
Connect with us

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υποχρεωτική η κάρτα υγείας αθλητή από 8 Οκτωβρίου

Πάει λίγος καιρός που οι παράγοντες και οι αθλητές ησύχασαν (από τις πράξεις συναίνεσης προσωπικού χαρακτήρα ένα νέο θέμα έρχεται να προστεθεί στη λειτουργία των ομάδων. Είναι η κάρτα υγείας αθλητή.

Η «νέα» κάρτα υγείας αθλητή.

Ο νόμος είναι ήδη ψηφισμένος. Η κάρτα υγείας αθλητή θα έπρεπε να αρχίσει να εφαρμόζεται μέσα στον Σεπτέμβριο αλλά δόθηκε παράταση μέχρι 8 Οκτωβρίου (2018). Βέβαια το πιο πιθανό είναι να δοθεί και νέα παράταση καθώς οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ακόμα καν το θέμα.

Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι μέτρο είναι σωστό (και ειδικά μάλιστα που η κάρτα θα εκδίδεται δωρεάν) καθώς πρόκειται για την υγεία των αθλουμένων. Το μέτρο άλλωστε εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες τις Ευρώπης. Η ένστασή μας είναι ότι έγινε γρήγορα και αφού όλοι έτρεξαν να συμπληρώσουν τις καταστάσεις υγείας. Δε θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει στις αρχές καλοκαιριού; Και μια ακόμα απορία: ο νόμος λέει ότι η εξετάσεις θα γίνονται από τα δημόσιο νοσοκομεία. ¨Όμως τα νοσοκομεία είναι για να παρέχουν φροντίδα σε επείγοντα και σοβαρά περιστατικά.

Αντέχουν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες εξετάσεις (ο νόμος αφορά όλα τα αθλήματα και όχι μόνο το ποδόσφαιρο) και επίσης πόσες εργατοώρες θα χαθούν από τους αθλούμενους (οι περισσότεροι ερασιτέχνες) για να κάνουν αυτές τις ΕΤΗΣΙΕΣ εξετάσεις; Ο νόμος επιτρέπει να γίνονται οι εξετάσεις και από ιδιώτες καρδιολόγους που φυσικά θα πρέπει να αμειφθούν.

Η κάρτα θα εκδίδεται από την Ομοσπονδία (αφού φυσικά λάβει υπόψην της τις εξετάσεις του κάθε αθλητή). Ο αθλητής θα πρέπει να την έχει μαζί του και να τη δείχνει στον διαιτητή έτσι ώστε να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα. Χωρίς κάρτα υγείας δε θα του επιτρέπεται η συμμετοχή.

Χωρίς κάρτα υγείας δεν έχει ούτε … προπόνηση.

Χωρίς τη κάρτα υγείας ο αθλητής δε θα μπορεί να πάρει μέρος ούτε σε προπόνηση (ούτε καν να δοκιμαστεί από κάποια ομάδα) όπως αναφέρει ο νόμος. Και αν κάποιος τρέξει να πει «και ποιός θα το ελέγξει αυτό;» αν συμβεί κάτι κακό στην ώρα της προπόνησης ενός σωματείου σε αθλητή που δεν διαθέτει τη κάρτα υγείας, όλοι γνωρίζουμε ποιος θα θεωρηθεί υπεύθυνος.

Τα σωματεία είναι υπεύθυνα ώστε να μη δεχθούν κανένα αθλητή στις τάξεις τους ούτε καν για προπόνηση αν δεν κατέχει αυτός τη κάρτα υγείας.

Η κοινή υπουργική απόφαση αναφέρει τα εξής:

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πιστοποίησης της υγείας των αθλητών δια της καταγραφής της στην Κάρτα Υγείας Αθλητή, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Κάρτα Υγείας Αθλητή
1. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.
2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.
3.Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους
αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής
αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον
αγώνα.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο
1. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία:
α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία
β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή
γ) Έτος γέννησης
δ) Άθλημα
ε) Φωτογραφία
στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας
ζ) Α.Μ.Κ.Α.
η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση – υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση
συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες).
θ) Βεβαίωση – υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις της παρ. 2 του άρθρου 3
της παρούσας.

Άρθρο 3
Έκδοση και Ισχύς
1. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται και ανανεώνεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες.
Η έκδοση και ανανέωσή της γίνεται ατελώς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των
αθλητικών σωματείων και των αθλητών και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της.
2. Εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων:
α) Κλινική εξέταση
β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
3. Αναλόγως των ευρημάτων των ως άνω υποχρεωτικών εξετάσεων και εφόσον οι ιατροί της
παρ. 1 του άρθρου 4 κρίνουν σύμφωνα με την επιστημονική κρίση τους απαραίτητη την
περαιτέρω διερεύνηση, δύνανται να παραπέμπουν τον αθλητή για περαιτέρω εξετάσεις.

Άρθρο 4
Θεώρηση
1. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών
Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε
σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες
την καρδιολογική ειδικότητα.
2. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία θα διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε., σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των
αθλητών.
3. Για την οργάνωση των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων το Ε.Κ.Α.Ε. δύναται να συμβληθεί με
εθνικούς και διεθνείς ιατρικούς επιστημονικούς φορείς και εταιρείες.
4. Το κόστος των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων δύναται να καλυφθεί από τίμημα που θα
επιβαρύνει τους μετεκπαιδευόμενους ή/και από χορηγίες.

Άρθρο 5
Τελικές Διατάξεις – Έναρξη ισχύος
1. Μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των Καρτών Υγείας των αθλητών τους.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

More in ΕΙΔΗΣΕΙΣ