Διαμαρτυρία του Φ.Ο. Αριδαίας στην ΕΟΚ για να αγωνιστεί στη Γ’ Εθνική! – pellasports | Αθλητικά | pella sports – Ηλεκτρονική Αθλητική Εφημερίδα της Πέλλας | pellasports.gr – πελλα σπορτς
Connect with us

ΜΠΑΣΚΕΤ

Διαμαρτυρία του Φ.Ο. Αριδαίας στην ΕΟΚ για να αγωνιστεί στη Γ’ Εθνική!

Διαμαρτυρία – Πρόσκληση – Δήλωση
Του Φιλαθλητικού Ομίλου Αριδαίας (Φ.Ο.Α.)

Όπως είναι γνωστό μετά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2017 – 2018 (έναρξη 01.9.2017) και συγκεκριμένα την 01.10.2017, το σωματείο ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ με έδρα την Κατερίνη δήλωσε ότι αποχωρεί από το Πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών.

Στη σχετική ανακοίνωση μάλιστα το άνω σωματείο, έχοντας προφανώς υπόψη τη διάταξη του άρθρου 49 παρ. 3 Κανονισμού ΕΟΚ, ανέφερε ότι την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2018 – 2019) θα αγωνιστεί στην Α’ Κατηγορία ΕΚΑΣΚΕΜ, δηλαδή της Ένωσης στην οποία ανήκει.
Πράγματι η άνω διάταξη (άρθρο 49 παρ. 3) ρητά προβλέπει ότι “3. Ομάδα που αποχωρεί από το Πρωτάθλημα Κατηγορίας στην οποία συμμετέχει ή δεν δηλώσει ως οφείλει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα υποβιβάζεται δύο κατηγορίες…”. Επειδή μάλιστα η αποχώρηση του ΠΙΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΛΑΟΥ έλαβε χώρα μετά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου (1.9.2017) και πριν την ολοκλήρωση του Α’ γύρου του πρωταθλήματος, για την βαθμολογική του αντιμετώπιση εφαρμογή έχουν όσα προβλέπει το άρθρο 47 παρ. 2 περ. η’ του Κανονισμού το οποίο ορίζει ότι “Ομάδα, η οποία δεν προσέλθει να αγωνισθεί σε δύο αγώνες, πλην των σε βάρος της μηδενισμών … υποβιβάζεται δύο Κατηγορίες… ”.

Για τον ίδιο λόγο άλλωστε (αποχώρησης μετά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου) δεν έχει εφαρμογή το εδάφιο γ’ της ίδιας παραγράφου 3 του 49 το οποίο προβλέπει ότι “Στις περιπτώσεις υποβιβασμού ομάδων για μη αγωνιστικούς λόγους … η θέση ή οι θέσεις που μένουν κενές τις καταλαμβάνουν ομάδα ή ομάδες που έχουν το βαθμολογικό προβάδισμα στην αμέσως κατώτερη κατηγορία”, λόγος για τον οποίο δεν κλήθηκε ο 1ος επιλαχών για άνοδο από τους δύο ομίλους Βορρά της Γ’ Εθνικής. Αντίθετα, και ορθά, το πρωτάθλημα του 2ου ομίλου της Β’ Εθνικής Κατηγορίας διεξήχθη στην πραγματικότητα με 13 ομάδες ενώ κατά νομική ακριβολογία ο αποχωρήσας ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ κατέλαβε την 14η και τελευταία θέση του ομίλου αυτού. Προς τούτο άλλωστε συνηγορεί και το γεγονός ότι αγωνιστικά υποβιβάστηκαν 3 ομάδες (ΑΠΣ Ασπίδα Ξάνθης, ΓΣΕλίμειας, ΓΣ Τιτάνες Παλαμά) ενώ η 4η που προέβλεπε η σχετική Προκήρυξη να υποβιβαστεί ήταν ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ, ο οποίος όμως λόγω των ανωτέρω υποβιβάστηκε όχι μία κατηγορία (δηλαδή στην Γ’ Εθνική) αλλά δύο (δηλαδή στην Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ).

Επίσης σαφέστατη είναι η πρόβλεψη του άρθρου 49 του Κανονισμού της ΕΟΚ “Υποβιβασμός και Άνοδος Ομάδων” το οποίο στις παραγράφους 1 και 2 προβλέπει “1. Ο αριθμός των ομάδων που υποβιβάζονται αγωνιστικά από κάθε Κατηγορία στην αμέσως κατώτερη και ο αριθμό των ομάδων που ανέρχονται στην αμέσως ανώτερη, καθορίζεται από τις οικείς Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων. 2. Ρητά αναφέρεται ότι, ανεξάρτητα από τις τυχόν προβλεπόμενες αναδιαρθρώσεις Κατηγοριών, οι ομάδες που από τις σχετικές Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων προβλέπονται ότι θα υποβιβασθούν οπωσδήποτε αυτές υποβιβάζονται και καταλαμβάνουν την τελευταία βαθμολογική θέση της κατώτερης κατηγορίας”. Από την άνω διάταξη καθιερώνεται η αρχή ότι “όποιος προβλέπεται βάσει Προκήρυξης να ανέβει ανεβαίνει και όποιος προβλέπεται να πέσει, πέφτει”. Σε εφαρμογή άλλωστε της αρχής αυτής, όλες οι Ειδικές Προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων (μεταξύ των οποίων και οι επίμαχες της Β και Γ Εθνικής Κατηγορίας αγων. περιόδου 2017-2018) ρητά προβλέπουν ότι:

• Προκήρυξη Β’ Εθνικής – Κεφάλαιο Γ’ Άνοδος – Υποβιβασμός«περ. ε) Περιπτώσεις κενών θέσεων – αγώνες κατάταξης: Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο θεσμοθετημένος (σταθερός) αριθμός των ομάδων κάθε κατηγορίας μειώνεται λόγω αποχωρήσεων ή λόγω επιβολής ποινής υποβιβασμού συνεπεία μηδενισμού .. συμπληρώνεται από ομάδες της αμέσως κατά περίπτωση κατώτερης κατηγορίας, αφού προηγουμένως συντελεσθεί ο υποβιβασμός και η άνοδος του αριθμού των ομάδων που προβλέπεται από τις οικείες προκηρύξεις»

• Προκήρυξη Γ’ Εθνικής – Κεφάλαιο Γ’ Άνοδος – Υποβιβασμός «περ. δ) … Έτσι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανόδου και υποβιβασμού, οι όμιλοι της Γ’ Εθνικής θα έχουν αυστηρά 14 σωματεία ο καθένας για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 ε) Περιπτώσεις κενών θέσεων – αγώνες κατάταξης: Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο θεσμοθετημένος (σταθερός) αριθμός των ομάδων κάθε κατηγορίας μειώνεται λόγω αποχωρήσεων ή λόγω επιβολής ποινής υποβιβασμού συνεπεία μηδενισμού …συμπληρώνεται από ομάδες της αμέσως κατά περίπτωση κατώτερης κατηγορίας, αφού προηγουμένως συντελεσθεί ο υποβιβασμός και η άνοδος του αριθμού των ομάδων που προβλέπεται από τις οικείες προκηρύξεις … 2. Τυχόν κενές θέσεις στην Γ’ Εθνική Κατηγορία, που αφορούν ομάδες προερχόμενες από Ένωση ή Ενώσεις θα καλύπτονται από τους 2ους ή 3ους (κατά περίπτωση) των Πρωταθλημάτων των Ενώσεων στις οποίες ανήκουν οι ομάδες που για διάφορους λόγους δεν θα μετάσχουν στο Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.»

 

Συμπερασματικά και με βάση τα ανωτέρω:

1)Ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ κατά την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 κανονικά καταλαμβάνει την τελευταία θέση του 2ου ομίλου της Β’ Εθνικής Κατηγορίας και υποβιβάζεται από αυτήν για λόγους μη αγωνιστικούς, μαζί με τις άνω 3 ομάδεςοι οποίες υποβιβάζονται για αγωνιστικούς λόγους.

2)Λόγω της φύσης του υποβιβασμού (αποχώρηση – μη αγωνιστικός) αυτός δεν γίνεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (Γ’ Εθνική), αλλά δύο κατηγορίες παρακάτω (Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ). Αντίθετα οι άνω λοιπές 3 ομάδες υποβιβάζονται στη Γ’ Εθνική κατηγορία και τοποθετούνται στους 2 ομιλους βορρά.

3) Αντίστοιχα στα πλαίσια συντέλεσης της διαδικασίας ανόδου/υποβιβασμού του 3ου και του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας ανέρχονται στον 2ο Όμιλο (Βορρά) της Β’ Εθνικής οι ομάδες που κατέλαβαν τις 2 πρώτες θέσεις κάθε Ομίλου, ενώ υποβιβάζονται στην Α’ κατηγορία των Ενώσεων στις οποίες ανήκουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 11η, 12η, 13η και 14η θέση του Ομίλου τους, και μάλιστα κατά ρητή πρόβλεψη της οικείας Προκήρυξης «ΑΥΣΤΗΡΑ», δηλαδή χωρίς να υπάρχει νόμιμη δυνατότητα για παραμονή οποιασδήποτε από αυτές στην Γ’ Εθνική Κατηγορία.

4) Συνεπεία των ανωτέρω και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγωνιστικού ανόδου/υποβιβασμού και τον υποβιβασμό του ΠΙΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΛΑΟΥ στην Α’ Κατηγορία ΕΚΑΣΚΕΜ, αντί για τη Γ’ Εθνική, προκύπτει ότι οι ομάδες που δικαιουνται συμμετοχή στον 3ο όμιλο της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας υπολείπονται του σταθερού αριθμού των 14, καθώς είναι οι εξής 13: Νίκη Βόλου, Πρωτέας Γρεβενών, Νικόπολη Πρέβεζας, Εύαθλος, Ίκαροι Τρικάλων, ΑΟΚΒέροιας, ΑΓΣ Ιωαννίνων, ΠΑΣ Γιάννινα, Ολυμπιακός Βόλου, ΓΑΣΜελίκης, ΓΣ Σιάτιστας, ΓΣΕλίμειας και Τιτάνες Παλαμά.

5) Χωρίς αμφιβολία η κενή θέση (14η) προκύπτει από τον υποβιβασμό του ΠΙΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΛΑΟΥ κατά δύο (2) κατηγορίες, λόγος για τον οποίο, προκειμένου να τηρηθεί η νομιμότητα, η θέση αυτή πρέπει να καλυφθεί από τον 2ο του Πρωταθλήματος Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ, δηλαδή από την ομάδα του σωματείου μας Φ.Ο. ΑΡΙΔΑΙΑΣ.
Ωστόσο αντί να συμβεί το άνω αυτονόητο και σύννομο, και να κληθούμε νόμιμα να δηλώσουμε συμμετοχή στη Γ’ Εθνική, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι κατά παράβαση των ρητών προβλέψεων Κανονισμού και Προκηρύξεων αλλά και κατά παράβαση κάθε έννοιας νομιμότητας και περί δικαίου αισθήματος, η κενή θέση καλύφθηκε από ομάδα άλλης Ένωσης και συγκεκριμένα της ΕΚΑΣΘ. Προκειμένου μάλιστα να προσδοθεί επίφαση νομιμότητας στην παράνομη αυτή επιλογή, για την κάλυψη του κενού, εντελώς ξαφνικά την 31.5.2018 προκηρύχθηκε -χωρίς μάλιστα καμία σχετική πρόβλεψη από τις Προκηρύξεις- αγώνας μπαράζ «σωτηρίας» μεταξύ των ομάδων που κατέλαβαν την 11η θέση στον 3ο και 4ο Όμιλο της Γ’ Εθνικής, δηλαδή μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ. Το μπαράζ διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη την 6.6.2018 και νικητής αναδείχθηκε ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ, ο οποίος εντελώς αυθαίρετα παρέμεινε στη Γ’ Εθνική Κατηγορία και μάλιστα μετά την κλήρωση ανακατανομής των σωματείων ΕΚΑΣΘ τοποθετήθηκε στον 4ο Όμιλο, ενώ στον 3ο Όμιλο τοποθετήθηκε ο ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ.

Επειδή είναι προφανής η αδικία που¬ υφίσταται το σωματείο από τις προαναφερόμενες μεθοδεύσεις, οι οποίες οδηγούν σε ποδοσφαιροποίηση των Εθνικών Πρωταθλημάτων Καλαθοσφαίρισης.

Για τους λόγους αυτούς
με τη ρητή και ευρεία επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για άνω κατά συρροή παραβιάσεις του Κανονισμού της ΕΟΚ και των Προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων Εθνικών Κατηγοριών, οι οποίες προσβάλλουν κάθε έννοια εμπιστοσύνης των σωματείων προς την διοργανώτρια Αρχή.

ΚΑΛΟΥΜΕ την Ομοσπονδία να αποκαταστήσει άμεσα τη νομιμότητα, εφαρμόζοντας πιστά τον Κανονισμό της, και ειδικότερα:

(α)Να υποβιβάσει και τυπικά τον αγωνιστικά υποβιβασθένταΑΣΤΕΡΑ ΣΙΝΔΟΥ στο πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας ΕΚΑΣΘ.

(β)Να τοποθετήσει στη θέση του στον 4ο Όμιλο του Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2018 – 2019 την ομάδα του ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ, ως ομάδα ΕΚΑΣΘ και

(γ)Να προβιβάσει, όπως προβλέπεται, την ομάδα του σωματείου μας Φ.Ο. ΑΡΙΔΑΙΑΣ στην Γ’ Εθνική Κατηγορία, ως δευτεραθλήτρια της Α’ Κατηγορίας ΕΚΑΣΚΕΜ, και να την τοποθετήσει στον 3ο Όμιλο του Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2018 – 2019.
ΚΑΛΟΥΜΕ όλα τα σωματεία της Ένωσής μας αλλά και όλης της χώρας να στηρίξουν το δίκαιο αίτημά μας.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας για την άρση της παρανομίας σε βάρος μας, μέχρι την ηθική και αγωνιστική δικαίωση του σωματείου μας.

Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Αποστολίδης Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας

Σαμαρτζίδης Σοφοκλής

More in ΜΠΑΣΚΕΤ