Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων-μελών της ΕΠΣ Ν. Πέλλας – pellasports | Αθλητικά | pella sports – Ηλεκτρονική Αθλητική Εφημερίδα της Πέλλας | pellasports.gr – πελλα σπορτς
Connect with us

ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων-μελών της ΕΠΣ Ν. Πέλλας

Η ανακοίνωση:

“Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Πέλλας, στην συνεδρίασή της που έλαβε χώρα την 27-6-2021 και αφού έλαβε υπ’ όψιν της, τις διατάξεις του Καταστατικού της (άρθρο 24) με ομόφωνη απόφαση

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ε Ι
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων- μελών της Ε.Π.Σ Ν. ΠΕΛΛΑΣ στις 12-7-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στον πολυχώρο ΑΡΕΝΑ στα Γιαννιτσά, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω:

Α) Εκλογή δύο Γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών.
Β) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
Γ) Έκθεση και Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού έτους 2020 (από 1-1-2020 μέχρι 31-12-2020).
Δ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (από 1-1-2020 μέχρι 31-12-2020).
Ε) Έκθεση και έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2020 (από 1-1-2020 μέχρι 31-12-2020).
ΣΤ) Έκθεση και Έγκριση Προϋπολογισμός έτους 2021.
Ζ) Διαγραφή ανενεργών σωματείων βάσει του Ν. 2725/1999.

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ
Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, οι εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα Δευτέρα 12-7-2021 και ώρα 20.00 και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση και θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό σωματείων-μελών που θα παρευρεθούν, όπου ισχύει η προβλεπόμενη απαρτία στο καταστατικό της Ένωσης Πέλλας και της Ε.Π.Ο.

-Κάθε σωματείο – μέλος θα εκπροσωπηθεί στην Γ.Σ. με έναν αντιπρόσωπο, που θα ορισθεί μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου – μέλους (συνημμένα αποστέλλουμε έντυπο Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Σ σωματείου). Ο αντιπρόσωπος που θα ορισθεί όπως παραπάνω, πρέπει να είναι μέλος του Σωματείου.

-Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.

Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Γραμματεία της Ένωσης Πέλλας του αποσπάσματος Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Σ. του σωματείου, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8-7-2021 και ώρα 14.00.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

More in ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ