«Δε σου δίνουν το δελτίο; Κανένα πρόβλημα…» – Όλες οι νόμιμες κινήσεις για την αποδέσμευση ενός παίκτη – pellasports | Αθλητικά | pella sports – Ηλεκτρονική Αθλητική Εφημερίδα της Πέλλας | pellasports.gr – πελλα σπορτς
Connect with us

ΓΕΝΙΚΑ

«Δε σου δίνουν το δελτίο; Κανένα πρόβλημα…» – Όλες οι νόμιμες κινήσεις για την αποδέσμευση ενός παίκτη

 

Γράφουν οι δικηγόροι Στέφανος Ευθυμιάδης και Ιωάννης Ιωαννίδης

Στη διάρκεια κάθε μεταγραφικής περιόδου, είτε καλοκαιρινής είτε χειμερινής, παρατηρείται το φαινόμενο να επιθυμούν οι αθλητές την αποχώρηση τους από ένα ερασιτεχνικό σωματείο και την μετεγγραφή τους σε άλλο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το εκάστοτε σωματείο δίνει τη συγκατάθεσή του για την πραγματοποίηση της μετεγγραφής, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το σωματείο αρνείται να παρέχει τη συγκατάθεσή του για την αποχώρηση του αθλητή. Με αφορμή τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου στο τέλος του μήνα που μόλις μπήκαμε, ήτοι στις 31.10 , θα αναλύσουμε τι ισχύει όταν μία ομάδα δεν παρέχει τη συγκατάθεσή της για την αποχώρηση ενός εγγεγραμμένου σε αυτήν ερασιτέχνη αθλητή, το κατά το κοινώς δηλαδή λεγόμενο «δεν δίνει το δελτίο».

Κατ΄αρχάς για την μετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή σε ερασιτεχνικό σωματείο απαιτείται η συγκατάθεση του ερασιτεχνικού σωματείου στο οποίο ανήκει ο ποδοσφαιριστής. (Άρθρο 4 Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ε.Π.Ο.- Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές)

               Η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται πάντα εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον ίδιο Κανονισμό(Άρθρο 7) ονομάζονται «Εξαιρετικές Περιπτώσεις Αποδέσμευσης» και αποτελούν την εξαίρεση στον ως άνω κανόνα.  Ακολουθεί μία σύντομη παράθεση των περιπτώσεων αυτών, οι οποίες συνιστούν τη μοναδική διέξοδο για τους ποδοσφαιριστές που επιθυμούν να αποχωρήσουν από ένα σωματείο χωρίς τη συγκατάθεσή του.

1. Με την υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδοσφαιριστή στην ΕΠΟ. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μόνον μέσω της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκει η ομάδα που αποδεσμεύει τον ποδοσφαιριστή. Κατά την περίπτωση αυτή ο ποδοσφαιριστής μένει ελεύθερος, αποδεσμεύεται δηλαδή από το σωματείο στο οποίο αγωνιζόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή.

2. Περίπτωση κατά την οποία ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής αποδεδειγμένα δεν χρησιμοποιήθηκε σε επίσημους αγώνες επί δύο (2) συνεχείς ολόκληρες ποδοσφαιρικές περιόδους.

3. Περίπτωση κατά την οποία η ομάδα με αίτησή της προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ δύναται να αποδεσμεύσει έναν ποδοσφαιριστή, υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές.

4. Περίπτωση κατά την οποία ο ποδοσφαιριστής μετοικεί, για λόγους εγγραφής ή μετεγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλάζει σχολείο, τελεί γάμο ή συνάπτει σύμφωνο συμβίωσης, διορίζεται ή μετατίθεται σε υπαλληλική θέση του δημοσίου, ΝΠΔΔ ή άλλου οργανισμού κοινής ωφελείας και τράπεζας, ή εργάζεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών στη νέα μόνιμη κατοικία του ο ίδιος ή ένας εκ των ασκούντων τη γονική του μέριμνα.

Επιτρέπεται στο πλαίσιο αυτό, η υποβολή αίτησης για προσωρινή μετεγγραφή ή αποδέσμευση για νησιά, εφόσον η μετακίνηση των ποδοσφαιριστών αποδεδειγμένα κρίνεται δύσκολη.

Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως των ποδοσφαιριστών αυτών, στην περιφέρεια της Ε.Π.Σ. της ομάδας από την οποία αιτήθηκαν προσωρινή αποδέσμευση, υποχρεούνται αυτοί ή αυτός που έχει τη γονική τους μέριμνα να ζητήσουν την επανένταξή τους στη δύναμη της ομάδας από την οποία προσωρινά μετακινήθηκαν είτε με την υποβολή προς την αρμόδια Ε.Π.Σ. αίτησης μεταβολών μετεγγραφής.

5. Περίπτωση κατά την οποία ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που η ομάδα στην οποία ανήκει, δεν δηλώνει συμμετοχή στο οικείο πρωτάθλημα ή αποχωρεί ή αποβάλλεται από αυτό, δύναται να αποδεσμεύεται προσωρινά, προκειμένου να εγγραφεί σε ομάδα της επιθυμίας τους της οικείας Ε.Π.Σ.

6. Περίπτωση κατά την οποία ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας του και κατά τις πέντε (5) προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους άνηκε στην ίδια ομάδα, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του.

7. Περίπτωση κατά την οποία ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής του οποίου η ομάδα δεν κατήλθε να αγωνιστεί σε δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους (περιέπεσε σε αδράνεια) στα τοπικά Πρωταθλήματα, δύναται να εγγραφεί κατά την περίοδο επανεγγραφών ως ελεύθερος ποδοσφαιριστής σε άλλη ομάδα.

Σημειώνεται ότι στα έντυπα μεταβολών παρέχεται η δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές να ορίσουν χρονικά από κοινού με το σωματείο στο οποίο μετεγγράφονται τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

 

Πηγή: epsm24.gr

More in ΓΕΝΙΚΑ