Απορρίφθηκε η ένσταση του ΠΑΟΚ Αραβησσού – pellasports | Αθλητικά | pella sports – Ηλεκτρονική Αθλητική Εφημερίδα της Πέλλας | pellasports.gr – πελλα σπορτς
Connect with us

ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ

Απορρίφθηκε η ένσταση του ΠΑΟΚ Αραβησσού

 

Καλείται σε έγγραφη απολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., ο   προπονητής του σωματείου ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Σ.,  για όσα σε βάρος του αναγράφονται στις παρατηρήσεις του Φύλλο Αγώνος του διαιτητή του αγώνα της 7-4-2019, μεταξύ των ομάδων ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ-ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ.

Η  παραπάνω απολογία πρέπει να περιέλθει στην Ένωση Πέλλας, με φροντίδα του σωματείου σας , σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την λήψη της παρούσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Π.Ε. 32/11-4-2019

-Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελούμενη  από τους κ.κ. Παναγιωτίδη Παναγιώτη (Πρόεδρος), Δελέπογλου Στέφανο, απόντος του κ. Τόπκα Γεωργίου, προκειμένου να επιληφθεί της εκδίκασης της με αριθ. πρωτ. ΕΠΣΝΠ 248/9-4-2019  ένστασης του Α.Σ. ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ, αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστών του ΑΣ ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ στον αγώνα της 7-4-2019, μεταξύ των ομάδων ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ-ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ, εξετάζει προς τούτο τα παρακάτω έγγραφα:

1) Την με αριθ. πρωτ. ΕΠΣΝΠ 248/9-4-2019 ένσταση του σωματείου ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ.

2) Το με αριθ. 3130/7-4-2019 Φ.Α. της ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ μεταξύ των ομάδων ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ-ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ.

3) Το με αριθ. πρωτ. ΕΠΣΝΠ 249/11-4-2019 υπόμνημα του ΑΣ ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ.

4)Τις  διατάξεις του ΚΑΠ της Ε.Π.Ο.

Από την εξέταση των παραπάνω  εγγράφων η Πειθαρχική  Επιτροπή  της  ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αποφασίσει ομόφωνα:

Την  απόρριψη  της  επίδικης  ένστασης, διότι δεν συντρέχουν λόγοι αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστών,  αφού οι εμπλεκόμενοι ποδοσφαιριστές είχαν το δικαίωμα να αγωνιστούν, φέροντες αριθμό φανέλας με τον οποίο δηλώθηκαν στο ΦΑ από την αρχή μέχρι την λήξη του αγώνα, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1γ του ΚΑΠ της ΕΠΟ.

Επίσης  διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου, στο ταμείο της ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ.

More in ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ